Pandu Hidayatullah, Lurus Aqidahnya, Mulia Akhlaknya.
Pandu Hidayatullah, Lurus Aqidahnya, Mulia Akhlaknya.